Truyện móc lồn
Ông già mất nết (Update phần 16)
Anh xe ôm may mắn (Update phần 3)
Khát dục (Update phần 5) - Phú Đại
Vợ đi mát xa (Update phần 3) - Nobita
Thuốc tàng hình (Update phần 31)
Mẹ kế (Update phần 25)